Atık Yönetimi

Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesinin sağlanmasıdır.

Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.

Atık yönetimleri kapsamında yapılacaklar:

 • Atıkların sınıflandırılması ve yönetimi,
 • Tehlikeli atıkların yönetimi,
 • Ambalaj atıkların yönetimi,
 • Tıbbi atıkların yönetimi,
 • Atık yağların yönetimi,
 • PCB ve PCT atıkların yönetimi,
 • Katı atıkların yönetimi,
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılacak işlerin yönetimi,
 • Kimyasalların envanteri, kullanımı ve yönetimi,
 • Çevresel gürültünün yönetimi,
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinde emisyon yönetimi,
 • ÇED yönetimi.

Atık yönetiminde genel hususlar:

 • Doğal kaynakların en aza indirilecek şekilde kullanımı,
 • Üretimde kullanılan ürünlerin çevre en az zararı veren ürünlerden seçilerek bunları pazarlamasının daha aktif ve yoğun yapılmasının sağlanması,
 • Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda oluşan atıkların geri dönüşünün ve geri kazanımının sağlanması için mühendislik çözümler üretilmesi,
 • Oluşan atıkların farklı türde olanların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak,
 • Atıkların ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması,
 • Atıkların Yönetmelik kanun ve şartlarda belirtilen şekliyle üretilmesine,
 • Atıkların kaynağında azaltılmasının sağlanması ve Geri Kazanım ,Geri Dönüşümünde Çevre ile uyumlu teknolojinin kullanılmasına dikkat edilmesi,

 

SIFIR ATIK NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda sıfır atık yönetim sisteminin kurulması amacı ile;

 • 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete İle Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-9.htm linkinden “Sıfır Atık Yönetmeliği” ne ulaşabilir yönetmeliğin, EK-4’ ünden de firmanızın bu yönetmelik çerçevesinde olup olmadığını görebilirsiniz.

Bu yönetmelikle sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsam içerisinde yer alan firmalarınızın Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde “Sıfır Atık Yönetim” sisteminin kurulması ve mevzuat kapsamında alınması mecburi olan “Sıfır Atık Belgesi” alınması işlemlerinizi hızlı ve profesyonel bir

 

Konusunda uzman kadrosu ile “DNGÇEV Çevre Danışmanlık” olarak Atık yönetimi ve Atık yönetim planlarınız bize emanet.şekilde gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağız…Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM