Çevre Yönetim Hizmetleri

Çevre Kanunu, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereği çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet ve tesisler 01.07.2010, çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler 01.01.2011 tarihinden itibaren Çevresel Konularda birçok danışmanlık ve yönetimsel konularda desteğe ihtiyaç duymaktadır bu doğrultuda DNGÇEV Çevre Danışmanlık (Çevre Görevlisi) olarak firmalarda yönetimsel faaliyetlerde bulunmaktayız , bu başlık altın DNGÇEV Çevre Danışmanlık olarak gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmalar şu şekildedir;

  • ÇED yönetmeliği kapsamında kapsam dışı görüş yazısının alınması,
  • Çevre İzni kapsam dışı görüşünün alınması,
  • Atık yönetim planının hazırlanıp onayının alınası,
  • İş Akım Şemasının oluşturulması,
  • Firmadaki Atıkların(Yağ,Ambalaj v.s) Bildirimi,
  • Ulusal Atık Taşıma Form Temini,
  • Geçici Atık Depolama Sahası Oluşturulması,
  • Tesis ziyareti sırasında tesiste hazır bulunulması,
  • İl Çevre Müdürlüğüne ilgili dilekçelerin yazılması ve sürecin takip edilmesi ve nihayete erdirilmesi

Teknik Uzman kadrosu ve güvenilir çalışmaları ile DNGÇEV Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri olarak Çevre konularınız da çözüm ortağınız olmak isteriz,Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM