Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan projeler için “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz, bu projelere hiçbir şekilde izin verilmez ve projeler başlayamaz. Bahse konu kararlardan herhangi biri olmadan başlanan projeler için, proje bedelinin %2 kadar idari para cezası uygulanır ve süreç tekrar başlatılır. Ayrıca proje için olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur. * ÇED Kapsamdışı Görüşlerinin Alınması * EK- 2 Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması * ÇED

Gerekli Değildir Kararının Alınması * EK – 1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Dosyası Hazırlanması * ÇED Olumlu Kararının AlınmasıÇevre Yönetimi ve Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM