Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) Alınması

İşletmenin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki kirleticilik derecesi (Ek listesindeki yeri) belirlenerek; belgenin alınabilmesi için gereken fiziki şartların yerine getirilmesi sağlandıktan sonra Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektronik sistemi üzerinden başvuru yaparak, işletmelere Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) alınması sağlamaktayız.Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM