İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) Danışmanlığı

İşletme sahipleri, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyeri açma ve çalışma ruhsatı (GSM Ruhsatı) almakla yükümlüdür.

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

DNGÇEV; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) alınması sürecindeki her safhada hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ve diğer kurumlarda yürütülmesi gereken işlemlerin, belge hazırlıkları ve takibi yapılmaktadır.Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM