TS EN ISO 17020

MUAYENE KURULUŞLARI İÇİN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE DANIŞMANLIĞI

ISO 17020 Akreditasyon Belgesi herhangi bir iso belgesi Sertifikası gibi değildir.

ISO 17020 Akreditasyon standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kuran ve Teknik Şartları karşılayan uygulayan, görevleri malzemelerin, ürünlerin, kurulumların, tesislerin, proseslerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, bunların şartlara uygunluklarının belirlenmesini ve sonrasında bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesini içerebilen muayene kuruluşları , ISO 17020 Akreditasyon denetimlerinden geçerek ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi alırlar. Bu aldıkları Yetkiye ISO 17020 Akreditasyon belgesi de denir.

ISO 17020 Akreditasyon Standardı, Bir muayene kuruluşunun gösterilebilir bağımsızlığı müşterilerinin, kuruluşun muayene işini tarafsız bir şekilde gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini güçlendiren uluslararası bir standarttır. ISO 17020 Akreditasyon Standardı; akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır.

Muayene Kuruluşu Kurulum danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler;

  • TS EN ISO/IEC 17020 Standardı Temel Eğitimi
  • TS EN ISO/IEC 17020 Kalite Yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlama ve eğitimi
  • Kalite Yönetim Sistemi Kurulması, İşletilmesi ve Uygulamaları


Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Almak İçin İletişime geçin.

İLETİŞİM